Lennart Gustavsson

Jag är jurist som har avlagt en juridisk kandidat examen vid Uppsala universitet. Efter min juristexamen har jag bl.a. läst företagsekonomi vid samma universitet och arbetat dels hos polismyndigheten i Umeå, dels på en länsstyrelse med bygglovsärenden, och suttit ting i två år vid en domstol. Vidare har jag arbetat på en större advokatbyrå i centrala Stockholm. 


Under ca 35 år har jag arbetat som jurist inom civilrättens olika ämnesområden och har därmed skaffat mig en lång yrkeserfarenhet. År 1985 startade jag min verksamhet, Juristbyrån Lennart Gustavsson. Du är alltid välkommen att kontakta mig för rådgivning och bokning av besök.