Juristbyrå i Hammarby sjöstad, Stockholm

Välkommen till Juristbyrån Lennart Gustavsson.


Jag är en tingsmeriterad jurist och startade Juristbyrån Lennart Gustavsson år 1985 efter att dessförinnan ha arbetat på en länsstyrelse med bygglovsärenden och på en större advokatbyrå i Stockholm. 

Mitt kontor är beläget i Hammarby sjöstad i Stockholm.


Jag biträder såväl privatpersoner som små och medelstora företag i frågor inom förmögenhetsrätt och familjejuridik. Dessa två huvudområden innefattar bl.a. fastighetsjuridik, hyresrätt, affärsjuridik, avtalsrätt, arbetsrätt, och skadeståndsrätt respektive frågor kring äktenskapsskillnad, vårdnad och umgängesrätt med barn, bodelning, äktenskapsförord , samboavtal m.m. Av tradition brukar även successionsrätten räknas in i familjerätten och behandla frågor om arv och testamenten.


Vid tvister förmedlas om möjligt rättsskydd via hem- eller villaförsäkring alternativt rättshjälp via det statliga rättshjälpsförfarandet.


Mitt mål är att ge mina klienter god service och tillgänglighet, samt att alla uppdrag utförs med omsorg och på en fackmannamässig hög nivå. Det är därvid av stor betydelse att klienterna vid våra möten känner sig trygga. Jag diskuterar alltid med mina klienter så det är enkelt och tydligt för alla att förstå. Vi ska tillsammans komma fram till en realistisk lösning där även hänsyn tagits till processekonomiska aspekter och hur stark bevisning som kan presenteras vid en eventuell tvist.

Hitta hit

Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm


Kontakta mig

Telefon

08-640 75 10

070-395 18 15


Mail

jurist.l.gustavsson@gmail.com

Öppettider

Måndag - Fredag: 9-18

Lunch: 12-13Jag erbjuder gratis rådgivning*